inż. Dariusz Mikiel
UWAGA ! Naprawa pendrive przy użyciu programów opisanych w artykule usunie z niego bezpowrotnie wszystkie dane.

Lista programów do szybkiej naprawy pendrive z kontrolerem USBest:

Jeżeli powyższe programy nie pomogą w naprawie urządzenia, zapraszamy do zapoznania się z metodami wykorzystującymi bardziej zaawansowane narzędzia. Przykłady naprawy pendrive zawarte w serii artykułów, dotyczą konkretnych marek oraz modeli pendrive (numery fabryczne VID i PID), ale mogą posłużyć także do samodzielnej próby ich naprawy w analogicznych przypadkach. W osobnej tabeli znajdą Państwo listę wszystkich narzędzi oraz dokumentów związanych z kontrolerem USBest.


USBest UT165 A0A z pamięcią Intel JS29F32G08AAMD2 (VID=1307, PID=0165)

Silicon Power 8GB, brak nośnika (UT165 A0A + JS29F32G08AAMD2)

Pendrive nie jest wykrywany w systemie MS Windows (brak nośnika). W oknie właściwości urządzenia widać nazwę producenta kontrolera jako USBest USB2FlashStorage.

Okno właściwości pendrive w systemie operacyjnym

W celu dokładnej identyfikacji elektroniki posłużymy się programem ChipGenius. Program wykrył kontroler pamięci jako USBest UT165 A0A.

Okno programu ChipGenius podczas detekcji uszkodzonego pendrive

Aby naprawić pendrive użyjemy narzędzia UT165_v1.65.30.0_MPTool. Po jego uruchomieniu powinna rozpocząć się procedura instalacji, w trakcie której program zapyta nas jaki typ sterownika będziemy używać. W naszym przypadku sterownik został ustawiony jak Auto-Check. Jeżeli instalacja przebiegła pomyślnie, uruchamiamy program z pliku MFPT.exe. Następnie uszkodzony pendrive wkładamy do portu USB (gniazda płyty głównej - tył komputera). Program wówczas powinien automatycznie rozpocząć instalacje sterownika FABULK w systemie operacyjnym.

Proces instalacji programu narzędziowego dla kontrolera USBest (ITE)

Po jego pomyślnym wgraniu, w programie narzędziowym w oknie głównym wciskamy klawisz F5. Pendrive powinien zostać wykryty wraz z informacją o zastosowanej w nim kości NAND. W tym przypadku jest to flash ID 89 d7 94 3e 84, czyli kość Intel o oznaczeniu fabrycznym JS29F32G08AAMD2 (MLC single, 4GB x 2).

Okno główne programu narzędziowego do naprawy pendrive z kontrolerem USBest (ITE)

Jeżeli urządzenie zostało wykryte, możemy przystąpić do konfiguracji parametrów formatowania niskopoziomowego pendrive. W tym celu w oknie głównym narzędzia, wciskamy klawisz funkcyjny F1 aby przejść do ustawień. W oknie Device Parameters Setting mamy dostępne 3 zakładki. W zakładce Vendor Data ustawiamy pole Disk Type jako fixed. W kolejnej zakładce Parameter Input ustalamy konfigurację pamięci NAND. W polu Disk Check Option ustawiamy Operate Chanel jako single oraz Flash jako 2 kości (2x4GB). W ostatniej zakładce Partition Setting konfigurujemy parametry dotyczące dysków logicznych. W naszym przypadku została wybrana jedna partycja z systemem plików FAT.

Konfiguracja podstawowych ustawień w programie narzędziowym dla kontrolera USBest (ITE)

Konfiguracja ustawień dla pamięci NAND w programie narzędziowym UT165_v1.65.30.0_MPTool

Konfiguracja partycji w narzędziu do naprawy pendrive

Po skonfigurowaniu ustawień możemy przystąpić do formatowania urządzenia. W tym celu w głównym oknie programu należy wybrać start lub wcisnąć spacje. W trakcie procesu w statusie urządzenia program informuje nas o postępie formatowania. Jeżeli kontroler prawidłowo sformatował pendrive, jego status powinien zmienić się na OK z zieloną ikoną przy numerze portu.

Przebieg procesu naprawy pendrive z kontrolerem USBest w głównym oknie programu narzędziowego UT165_v1.65.30.0_MPTool

Pomyślne zakończenie procesu naprawy pendrive z kontrolerem USBest (ITE)

Identyfikacja naprawionego pendrive z kontrolerem USBest w programie narzędziowym

W systemie operacyjnym w oknie właściwości urządzenia, naprawiony pendrive powinien być widoczny ze statusem online oraz pojemnością 8 GB.

Naprawiony pendrive w systemie MS Windows - okno właściwości, zakładka woluminy

Naprawiony pendrive w konsoli zarządzania dyskami w systemie MS Windows

W przypadku kiedy utracili Państwo dane w skutek awarii nośnika, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie odzyskiwanie danych z pendrive.