inż. Dariusz Mikiel
Nasza firma stawia sobie za cel utrzymanie zaufania wśród użytkowników swojej strony internetowej. Niniejsza strona internetowa przedstawia użytkownikowi wszystkie aspekty działania firmy i jej struktur wraz z najważniejszymi dla ITechLab zasadami prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiotem udostępniającym stronę internetową jest ITechLab ul. Obrzeżna 7A lok.126, 02 – 691 Warszawa, NIP: 118-129-87-87, REGON: 142168502.

Poniższe warunki regulują korzystanie przez Państwa ze strony itechlab.pl

Dopuszczalne używanie

Możecie dowolnie przeszukiwać stronę internetową a także jeśli jest to dostępne, umieszczać na niej materiały, takie jak pytania, posty, oceny i recenzje. Jednakże korzystanie ze strony internetowej i materiałów na niej umieszczonych nie może być niezgodne z prawem i w jakikolwiek sposób obraźliwe. Należy pamiętać, że nie wolno:

  • naruszać prawa do prywatności osób trzecich
  • naruszać wszelkich praw własności intelektualnej
  • składać oświadczeń, które są obraźliwe, odnoszą się do pornografii, mają charakter rasistowski lub ksenofobiczny, zachęcają do nienawiści, przemocy lub zakłócania porządku
  • umieszczać plików zawierających wirusy, lub które mogą stwarzać problemy dla bezpieczeństwa lubw inny sposób narażać na niebezpieczeństwo integralność strony internetowej

Ochrona prywatności

Nasza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych lub materiałów umieszczanych na niniejszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej tutaj.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu ITechLab na stronie internetowej (np. tekst i obrazy) stanowią własność ITechLab lub jej licencjodawców.

Odpowiedzialność

Podczas gdy ITechLab dokłada wszelkich uzasadnionych wysiłków, by zapewnić dokładność materiałów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz unikania zakłóceń, nie ponosimy odpowiedzialności za drobne niedokładności, awarie lub chwilowy brak dostępności strony internetowej, jak również za awarie Państwa sprzętu komputerowego. Poleganie na materiałach znajdujących się na niniejszej stronie internetowej odbywa się na Wasze własne ryzyko.

Niniejsza strona internetowa może zawierać odniesienia do stron internetowych nienależących do ITechLab. Nasza firma nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi osób trzecich, nie popiera ich ani nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za nie, łącznie z ich treścią, dokładnością lub funkcją. W związku z tym, zachęcamy Państwa do szczegółowego zapoznania się z powiadomieniami umieszczanymi na tych stronach a także do bieżącego ich monitorowania.

W czasie korzystania ze stron internetowych firm trzecich możecie zechcieć umieścić odesłanie do niniejszej strony internetowej (linkowanie). W takim przypadku, ITechLab nie ma nic przeciwko takiemu linkowaniu, pod warunkiem, że korzystacie z dokładnego url strony głównej niniejszej strony internetowej (np. bez głębokich linków) i nie sugerujecie w żaden sposób, że jesteście powiązani lub macie poparcie ITechLab. Odsyłając do niniejszej strony internetowej nie możecie korzystać z „framingu” ani innych podobnych praktyk, a także musicie zapewnić, że link do naszej strony internetowej otwiera się w nowym oknie.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące strony internetowej, prosimy o kontakt.