inż. Dariusz Mikiel
Należy pamiętać, iż użycie oprogramowania usunie bezpowrotnie dane z nośnika. Instrukcje użycia programów będą sukcesywnie zamieszczane w artykule dotyczącym naprawy pendrive z kontrolerem marki Skymedi.

Tab.1. Programy narzędziowe do zautomatyzowanej naprawy pendrive
Nazwa programu Przeznaczenie
Kingmax U-Drive_PD-07 Recovery Tool v1.1
Kingmax U-Drive_PD-07 Recovery Tool v1.2
SK6211, SK6281
Skymedi Recovery Disk v3.0 Prawdopodobnie SK6211

Tab.2. Programy narzędziowe do naprawy pendrive seria Skymedi SK62XX i SK66XX
Wersja programu Przeznaczenie
SK6211_PDT_20100428
SK6211_PDT_20090828
SK6211_PDT_20090227_BA
SK6211_PDT_20080430_BA
SK6612AB, SK6612AC/AD, SK6621AA, SK6621AB, SK6625AA, SK6618AA/AB, SK6211, SK6201AB, SK6281AA, SK6281AB, SK6288AA, SK6211BA, SK6211BB, SK6211BA/ES