inż. Dariusz Mikiel
MS Windows

Aby uruchomić aplikację umożliwiającą nam podgląd na zainstalowane dyski w komputerze z systemem operacyjnym MS Windows klikamy na przycisk Start i przechodzimy do pola tekstowego "Uruchom Program" (MS Windows XP), "Wyszukaj programy i pliki" (MS Windows 7). Wpisujemy tam nazwę aplikacji devmgmt.msc i uruchamiamy ją. Następnie rozwijamy listę dysków gdzie możemy sprawdzić model dysku.

device manager

Mac OS

W systemie operacyjnym firmy Apple aby uzyskać dostęp do parametrów dysku twardego należy uruchomić narzędzie Disk Utility. Narzędzie to zlokalizowane jest w folderze Aplikacje/Narzędzia (eng. Applications/Utilities). Folder ten można otworzyć za pomocą Finder'a znajdującego się w Dock'u na pulpicie.

disk utility mac

Linux

Systemy linuxowe pozwalają nam na podgląd pamięci masowych używanych w komputerze także za pomocą narzędzia Disk Utility. W dystrybucji Ubuntu po wybraniu dash home z pulpitu wpisujemy disk. W kategorii aplikacje powinna pojawić się ikona programu Disk. W dystrybucji Mint narzędzie to uruchamiamy wybierając z pulpitu Menu->Akcesoria->Disk lub z konsoli wpisując gnome-disks (ver. Cinamone). W Linuksie narzędzie to zwykle znajduje się także w folderze System/Administration.

linux disk utility